Poradenství

Psychické potíže člověka mají své konkrétní důsledky v reálném životě, které komplikují nebo přímo ztěžují jeho život. Proto je potřebné je řešit i v praktické rovině reálnými kroky. Když je však člověk příliš pohlcený situací a svými problémy, ztrácí jistotu ve svou schopnost situaci správně řešit, vidět ji z nadhledu, věřit ve své reálné schopnosti. Je velmi obtížné se rozhodovat a svá rozhodnutí realizovat. Účinnou pomocí je možnost hovořit s druhým člověkem, který není zanořený v dané situaci a má tak schopnost reálného objektivního náhledu. Na základě představeného problému s ním vybrat a probrat klíčové body, které je potřebné řešit, prodiskutovat možnosti jejich řešení, reálně zvážit, zda vyhlédnuté řešení je realizovatelné nejenom prakticky ale i z hlediska možností a potřeb konkrétního člověka. To ve výsledku vede ke konkrétním rozhodnutím. Následně je pak velmi cenné, když člověk cítí podporu a účast při řešení konkrétních situací.

Setkávání je pravidelné – 1 x týdně, 50 min. Na rozdíl od psychoterapie je orientováno na řešení konkrétních problémů, na řešení situací „teď a tady“. Aby bylo účinné, tak vyžaduje od klienta jeho aktivní účast nejenom při konzultaci ale i vůli a ochotu řešit problémy v praktickém životě.