Art for therapy

Art for therapy vychází z principu, že samotný proces tvorby má léčivé účinky. Zvolenou technikou, tématem a využitým časem můžeme cíleně ovlivňovat psychický ale i somatický stav člověka. Jedná se o efektivní přístup, pokud již klient ví, co chce a jak tvořit a nemá potřebu s terapeutem vést dlouhý rozhovor. Zároveň je to ideální způsob práce s malými dětmi, u kterých můžeme jednotlivými technikami ovlivňovat jejich psychické ladění a rozvíjet schopnost koncentrace, jemné motoriky, podporovat dozrávání mozku a spolupráci obou hemisfér, což je základním zdrojem většiny vývojových poruch a poruch učení. Primární léčebný účinek plyne z tvorby a rozhovor je pouze doplňujícím prostředkem.