Arteterapie

Arteterapie je jedním z psychoterapeutických přístupů, která má však od klasické čistě slovní psychoterapie specifický přístup.

Základním principem je východisko, že výtvarný projev člověka je pro něj stejnou možností, jak se vyjadřovat, jak sebe poznávat, jak se měnit a rozvíjet, stejně jako myšlenky a slovo.

Schopnost mluvit ke světu a k sobě pomocí kresbiček, malovaných obrázků, sošek z různých materiálů, máme my lidé od raného dětství, kdy jsme schopni začít ovládat své ruce. něco nakreslit, namalovat je v tomto věku často jednodušší než to říci slovy, protože slova ještě malé děti tolik neovládají. Bohužel, většina lidí nakonec tuto cestu hovorů s okolím a se sebou opouští, neboť se zastaví v situaci, kdy zjistí, že „neumí malovat“. Pes, kočka nebo dům, které dokáže nakreslit, nevypadají tak, jak člověk ví, že reálně vypadají. Do „výtvarné cesty“ vstoupí rozum a pocit nedostačivosti ve výtvarné oblasti.

Tento okamžik potká každého člověka, který chce něco nakreslit, pokud chce kreslit realisticky. Pro realistické vyjádření je nutná znalost znázorňování perspektivy, míchání barev, základů kompozice a mnoho jiného, co je nutné se naučit. Jen vyjímečně nadaní jedinci toto umí od přírody, že to dostali jako dar do života. Realistické vyjadřování však není jedinou cestou jak malovat.

Barvy, tvary, linie a body, jejich seskládání v obraze, to vše má schopnost vyjádřit naše emoce a myšlenky. Jiné barvy zvolíme pro radost, jiné pro smutek, jiný tvar zvolíme pro klid, jiný pro zlost.

Navíc, v arteterapii nejde o výsledek, „jak hezky“ výsledný obraz vypadá. V arteterapii se obraz povede, když je autor spokojený, že se mu výtvarným způsobem povedlo vyjádřit to, co chtěl – správné barvy, správný tvar, výsledný dojem…a k tomu mu pomáhá arteterapeut. Aby klient dokázal vhodně zvolit pro svůj záměr pomůcky, techniku. Arteterapeut může klienta učit, jak správně s materiálem zacházet, aby co nejlépe „poslouchal“.

Jinými slovy, arteterapie je vhodná pro každého člověka, který chce výtvarně tvořit. Způsob, jak na to, tak se již učí v průběhu procesu.

V arteterapii jsou možné základní 3 postupy a já pracuji každým z nich podle toho, co potřebuje klient.

Základní techniky, které v arteterapii využívám, jsou kresba, malba, koláže, asambláže a práce s hlínou či s prostorovými objekty. Je možné také pracovat s novými médii – fotografií, fotokomiks, jednoduchá animace. Jaká technika je zvolena, to vždy záleží na klientovi a jeho potřebách. V počátečních fázích terapie je vhodné, aby klient pracoval s takovou technikou , kterou preferuje, v dalších fázích terapie je ale také užitečné, aby poznával i jiné techniky. Čím více bude mít zkušenost, jak která technika funguje, tím více možností má k dispozici, jak svůj záměr co nejlépe vyjádřit.

Abychom mohli očekávat příznivé účinky od arteterapie, je potřebné se jí systematicky a pravidelně věnovat – nejméně 1x týdně půl roku. Časově se jedná o 60 – 90 min.konzultace.